AKTUALNOŚCI

Nasza szkoła i MOBILNOŚCI EDUKACYJNE

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego im. Tadeusza Łopuszańskiego w Krakowie uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektu „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój kompetencji informacyjno-komunikacyjnych i językowych nauczycieli, przygotowujących się do efektywnej pracy w trybie hybrydowym i rozwijających nowe umiejętności korzystania z technologii”.

Realizacja projektu umożliwi naszym nauczycielom:

  • podnieść kompetencje cyfrowe poprzez udział w szkoleniach metodycznych przygotowujących do pracy w trybie hybrydowym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • podnieść kompetencje językowych nauczycieli przedmiotów w zakresie języka angielskiego oraz hiszpańskiego;
  • podnieść kompetencje metodyczne nauczyciela języka angielskiego;
  • wymienić się doświadczeniami dydaktyczno-pedagogicznymi z nauczycielami z różnych krajów europejskich;
  • nawiązać współpracę w zakresie edukacji szkolnej i sportowej oraz pomocy szkoleniowej z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych i umiejętności językowych.

Do projektu zakwalifikowano 12 nauczycieli naszej szkoły, z czego 10 weźmie udział w szkoleniu/kursie języka angielskiego, 1 w szkoleniu/kursie języka hiszpańskiego oraz 1 w kursie metodyczno-dydaktycznym języka angielskiego. W celu realizacji projektu zostaną zakupione materiały promocyjne, a także zostaną opłacone wcześniej wspomniane kursy i szkolenia.

Nasi Nauczyciele w ramach realizacji projektu będą się dokształcać w:

Po zakończonych działaniach efektami będą:

  • stosowanie przez nauczycieli nowych technologii do nauczania bez względu na miejsce pobytu uczniów;
  • nowe umiejętności projektowania lekcji języków obcych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii;
  • rozwinięte umiejętności komunikacyjne nauczycieli w zakresie języka angielskiego lub hiszpańskiego (w tym także takie aspekty jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie);
  • stworzenie szkoły o wymiarze europejskim – praktyka cyfrowa nabyta w trakcie szkoleń pozwoli na realizację podstawy programowej w twórczy i innowacyjnych sposób, nabyte umiejętności językowe posłużą do samorozwoju i podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli; ewaluacja i ulepszenie prowadzonych zajęć przez nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń z pedagogami z różnych krajów europejskich.

#FunduszeUE                #FunduszeEuropejskie

 

Wartość projektu: 111,871.56 PLN

Wysokość wkładu z budżetu środków europejskich: 92,316.41 PLN

Wysokość wkładu z budżetu krajowego: 19,555.15 PLN